Добро утро! Това е единадесетият ден от 30 дни на молитва. Добра работа! Нека да продължаваме така през всички 30 дни на молитва. Искам днес да прочетем 1 Тимотей 2:1-4 „„И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.“ Това, което искам да отбележа в този пасаж, е стих 2. Там се казва, че трябва да се молим за царе и за всички, които са на власт. Имаме библейска отговорност, небесен мандат, божествена заповед от Бог да се молим за нашите лидери и хората в политическа власт. Библията не казва, че трябва да ги харесваме. Не казва, че трябва да гласуваш за този човек. Библията обаче ни казва, че трябва да се молим за тях. Трябва да се молиш за тях всеки един ден. Трябва да се молиш за кметовете. Трябва да се молиш за водачите на градовете, общините и държавата. Трябва да се молиш за кралските особи. Трябва да се молиш за президента. Трябва да се молиш за министър-председателя. Който и да има политическа власт, той или тя има нужда от твоята молитва в твоя град, твоята област и твоятя страна. За да се изпълни волята на Бог в страната, е нужно народът да се моли и трябва да се моли конкретно за своя водач. Трябва да се молиш този човек да има мъдрост от небето, да е защитен от неблагоразумни зли хора, да имат достъп до благочестив съвет и хората в техния кръг да са пълни с мъдрост и със Святия Дух и врати да се отварят за мъже и жени, пълни с вяра, така че Святият Дух да им служи и да изговаря това, което Господ казва. Ние имаме отговорност да се молим. Ако искаме да видим страните си будни за Бог, част от това е да се молим за лидерите си и да позволим на Бог да бъде Бог в техния живот. Когато се молиш за тези в политическа власт, ти отдалечаваш силите на мрака, така че Бог да може да работи в техния живот и да може промяна да дойде в страната. Така че силно те насърчавам да се молиш за лидерите на страната всеки един ден.

Пастор Керик Бътлър
Главен пастор на „Християнски Център на Вяра Смирна“, Джорджия