Здравейте! Аз съм пастор Джоел Дженкинс. Днес ще се молим за праведни лидери. Притчи 29:2 казва: „Когато праведните са на власт, народът се радва; но когато нечестивият началства, народът въздиша.“ Този стих ни говори, че когато имаме истински християнски лидери, това ще работи за наша ползва. Когато зли хора са на власт, това не е приятно за хората, които са водени. Може да си кажеш „Как това ме засяга?“ Всъщност е важно да имаме лидери, които не показват предпочитания и които не се влияят от това, което може би е популярно. Вярваш или не, лидерството е пряко свързано с успеха или липсата на успех на тези, които са водени. Помисли за времето, когато си бил в училище. Вероятно си имал любим предмет и най-вероятно си се справял добре в този предмет и сигурно наистина си харесвал учителя по този предмет. Вероятно този учител ти е оставил голямо впечатление. Обикновено когато си успешен по някакъв предмет, учителят е изиграл голяма роля. Добрите учители имат добри ученици. Това се случва, когато праведни лидери са на власт. Ще има голямо влияние върху теб самия. Когато има лидери, които се съобразяват с Божието Слово и управляват според Неговите правила и закони, вярващите в Тялото Христово ще бъдат благословени. Ще има влияние върху теб в настоящето и в бъдещето. Един ден ще можеш да се обърнеш назад и да видиш, че молитвите ти за праведни лидери и решенията, взети след това, са директно свързани с мястото, на което се намираш. Тези решения могат да задвижат неща, които Бог иска да направи за твоя полза и един ден да видиш откъде Бог те е извел, също както любимият ти учител в училище. Така че продължавай да се молиш за праведните лидери, защото те имат влияние върху нас.

Пастор Джоел Дженкинс
„Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган