Здравейте и добре дошли на нашите 30 дни на молитва. Днес е ден тринадесети и ще се молим за религиозна свобода по света. Слава на Бог, че можем да се събираме и да се молим и да заставаме пред Бог. Той чува нашите молитви и Той отговаря и виждаме промяна да се случва. Знаете ли, в Европа, в Америка и други континенти взимаме за даденост това, че имаме религиозна свобода. Можем да се събираме по всяко време, което желаем – неделя, сряда, вторник. Когато и да решим да отворим вратите на църквите си, можем да се събираме, да се покланяме на Бог и да имаме свободата да показваме любовта си към Него. Имаме свободата да бъдем заедно. Имаме свободата да изразяваме истината и да проповядваме Словото. Но това не важи за толкова много други страни. Те нямат свободата, която ние имаме, и трябва да се крият, да се покланят на Бог скришно и всичко да става в тайна. Това не е Божието желание. Той иска да има совобода хората да Му се покланят както Той иска. Очевидно дяволът не желае това и затова се опитва да го спре. Но днес ние ще застанем заедно като вярващи, ще се съгласим и ще съборим всяка крепост на дявола, чрез която той спира религиозната свобода. Недейте да мислите, че това е молитва просто за други страни. Ти трябва да се молиш за своята собствена страна, защото дори днес в тези страни, в които имаме свободата да се покланяме, правителствата се опитват да ни ограничат, да навлязат в нашите дела и да решават какво говорим и да ни спрат да изразяваме любовта си към Бог свободно. Недей да стоиш пасивно отстрани. Трябва да бъдем будни и трезвени за кроежите и плановете на дявола. Разбира се, това не е нищо ново. Дяволът никога няма нещо ново. Това се случва в Европа от много години насам – дори по времето на апостол Павел. Той пише за това в посланието си до солунците. Нека да го прочетем – 2 Солунци 3:1. Тук Павел пише следното: „Най-после, братя, молете се за нас да напредва бързо Господнето слово…“ – Словото на Бог да не среща пречки, да не бъде спряно, било то от правителство или религиозни власти. Който и да се опитва да спре Божието Слово от това да напредва, нека да престане и нека Словото има зелена светлина. Павел казва да се молим за това. Трябва да се молим. Не може просто да го взимаме за даденост. „…и да се прославя, както и у вас.“ Нека Словото има свобода, така че Словото да бъде прославено и Бог да бъде прославен. Трябва да правим това и днес е денят, в който заставаме заедно и се изправяме срещу всяко нещо, което се опитва да спре нашата религиозна свобода. Нека отворим и на 1 Йоан 4:4. Там Йоан пише: „Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.“ Какво казва Йоан? Той казва „Не се притеснявай за нищо.“ Така че не заставаме в позиция на страх, притеснение или грижа, а стоим във вяра, знаейки кои сме. Ние сме победители. По-велик е Този, Който е в мен, от онзи, който е в света. Затова аз ще освободя това, което е в мен, защото съм праведността на Бог в Исус Христос и с тази праведност аз имам Божията благодат. Аз сега мога да застана и да декларирам, че чрез праведността аз „имам права“. Аз сега мога да изискам правата си и едно от правата, които имаме, е да се покланяме на Бог – това е наше духовно право. Заставаме като праведни. Заставаме като победители. Заставаме с увереност, знаейки, че по-велик е Този, Който е в нас, от този, който е в света. Така че аз не се моля просто да не ме открият, ако съм в страна без религиозна свобода. Не, не, не; няма да се моля да мога да го върша тайно и да не ме хванат – не. Моля се за промяна на законите в страната. Моля се за промяна в правителството и да бъдат издигнати хора, които обичат Бог и които ще позволят свободното изразяване на нашата вяра. Ето за това се молим. Отиваме на ново ниво, където се молим за пълна промяна, защото това е наше право като победители. Това ни принадлежи като Божия правеност. Това е наше, защото благоволението и благодатта на Бог са върху нас. Когато тези закони и тези хора се докоснат с нашето благоволение, те нямат друг избор, но да се поклонят на Името на Исус. Така че днес те насърчавам да бъдеш смел. Застани смело за религиозната свобода по целия свят. Нека Бог ви благославя.

 

Пастор Джордж Ригос

Директор на КВМ, Атина, Гърция