Добре дошли на ден четиринадесети от нашите 30 дни на молитва. Днес молитвеният ни фокус е протекция върху Западния свят – Европа и Америка. Библията ни казва в Лука 18:1 „…всякога да се молят и да не отслабват.“ Във времето, в което живеем, безопасността е в ума на много хора. Чуваме все повече новини за терористична атаки, нахлуване през границите, развитието на ядрени оръжия в страни като Иран и Северна Корея; сърцето на някои хора отслабва при подобни мисли. „Отслабва“ в горния стих означава да се откажеш или да се предадеш. Думата „всякога“ говори за молитва, която се предполага да е продължително действие, а не еднократно събитие. Така че Исус тук казва, че няма значение към какво се стремим или от какво имаме нужда – може да е справедливост, както говори контекстът на стиха, може да е безопастността и сигурността на страната ни. Ние тряябва да бъдем постоянни и настойчиви в молитва. Бог очаква да се молим за сигурността и добруването на нашата страна и Западния свят ежедневно. Псалом 91 е един от любимите ми пасажи от Словото. Първият стих казва: „Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.“ Разширеният превод казва „Онзи, който обитава в скришното място на Всевишния, ще остане стабилен и здраво основан под сянката на Всемогъщия (на чиято сила никой не може да се противопостави).“ Затова можем да заключим, че сигурността и протекцията на нашата страна и Западния свят е свързана с времето, което прекарваме в скришното мясо – мястото, където се срещаме и общуваме с нашия небесен Отец – мястото на ежедневната ни молитва. Библията ни казва в Яков, че нямаме, защото не искаме. Ако сме се посветили на тези 30 дни на молитва, нека никога не чуваме тези дума и никога да не се проваляме в това да се молим за Божията милост и протекция върху Западните свят и страната ни и никога да не пропускаме да искаме Неговата божествена защита за мъжете и жените на фронта, които рискуват живота си за нашата свобода. И завършвам с това – насърчавам ви да направите скришното място ваше ежедневно обиталище, за да бъдете добре вие и всички хора във вашата страна.

 

Служител Линда Бърдет

„Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган