Слава на Бог! Днес е ден петнадесет от нашите 30 дни на молитва – минахме половината. Днес ще разгледаме някои много сериозни неща, а именно молитва за вярващите в Азия и по-конкретно – Китай. Може би знаете, аз самият съм служил в Азия през годините и много хора там са преследвани заради Христос. Всъщност голяма част от Азия е управлявана от ислям и будизъм, както и комунистически режими, в които църквата е гонена. Така че трябва да се молим за тях. Словото ни казва в 1 Петрово 5:8-9 „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят.“ Първо – врагът обикаля и търси кого да погълне. Той използва правителства и според мен това е оръжие №1, което Сатана използва, за да се опита да спре делото на Божието царство. Второто му оръжие е раздорът. Ще говорим за това друг път. Забележете, че се казва, че той търси да погълне тези, които стоят за вярата в тези места. И има хора, които стоят за Христос по тези места. Словото също казва „съпротивете му се, като стоите твърди вярата“. Можем да правим това с молитва. Вижте, аз се моля ежедневно за хора като тези, които са в затвора заради вярата си, и аз се моля конкретно те да бъдат освободени, без да бъдат наранени. Моля се тези, които претърпяват физическо насилие и гонение. Моля се за благоволение върху тях; всеки ден някое от решенията им може да определи дали ще живеят или ще умрат. И аз се моля Божията мъдрост да живее в тях, така че Святият Дух да може да ги води до правилните хора, които Бог е приготвил да чуят Евангелието по тези места. Ако отидеш до грешния човек, може да е фатално в погрешното време. И накрая, аз се моля за силата на тези хора и радостта им да прелива. Искам да знаете, че много са неволите на праведния, както казва Словото, но Господ го избавя от всички тях, особено вярващите в Азия и по-кокретно в Китай. Нас ни е грижа за света. Бог има хиляди и милиони хора в тези страни и те имат нужда от нашата молитва. Бог да ви благослови.

 

Епископ Кийт А. Бътлър

Главен пастор и епископ на „Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган