Днес нашият фокус в молитва са вярващите в Африка. Като тяло Христово ние сме в постоянна битка. Имаме един и същи враг и той е Сатана. Словото, върху което искам да се фокусираме, казва „Бъди трезвен и добре балансиран, бъди самодисциплиниран. Бъди нащрек и внимателен през цялото време. Твоят враг, дявола, обикаля като ревящ лъв, свиреп и гладен, и той търси да погълне някого. Но ти се съпротиви на атаката му твърдо във вярата, вкоренен, основан и неподвижен, знаейки, че същите тези преживявания на страдание се случват и на твоите братя и сестри по света.“ (1 Петрово 5:8, Разширен превод на Библията). Не си сам в страданието. Искам да подчертая три думи в пасажа. Стиховете казват да бъдем с трезвен ум и да бъдет бдителни – набляга се на незабавната необходимост и мигновено внимание. След това да обикаляш означава да се движиш, да обикаляш безшумно и ловко, да ловуваш и дебнеш плячка. Като ревящ лъв – ревът говори за глад и решителност. Сатана е излязъл за плячка. Той иска да убие, да открадне и да унищожи. Но Петър казва да бъдем с трезвен ум и да бъдем внимателни. Като тяло Христово трябва да сме нащрек през цялото време, да внимаваме и да се молим не само за себе си, но и за другите. Думата „да погълне“ на гръцки буквално означава да глътнеш и намеква за пълно унищожение. Думата говори за неуморната енергия на врага. Той не може дад се докосне до тези, които с Божията сила са пазени чрез вяра за спасение. Господ ще унищожи този, които има силата на смъртта – това е дявола. Но и ние имаме своята част. Трябва да се молим. Първото правило в битката е да познаваш врага си. Това ще ти помогне да разбереш, че повече от всякога трябва да се молим Божията ръка да се движи в Африка. Нека се молим Бог да отвори очите на разбирането им и да изпълни сърцата им с Неговия живот и с Неговата светлина, за да бъдат те силни и бъдни. Нека се молим вярващите в Африка да заемат своето място. Разчупваме силата на робството над тези хора и заставаме в пролома за тях, съпротивлявайки се на дявола. Един от начините, по които се съпротивляваме на дявола, е като изговаряме Божието Слово и се молим с него. За съжаление вярващите не използват властта и силата, които са им дадени. Библията ни казва, че „Народът Ми загина от липса на знание.“ (Осия 4:6). Нека това не се отнася за нас. Нека се молим Божието Слово да бъде реалност за тези вярващи и в резултат Божията сила да бъде освободена в Африка. Силата на Бог строшава хомота и унищожава всеки товар. Нека се молим Бог да запали огъня на Святия Дух в тях. И когато вършим това, което нашият небесен Отец иска от нас – да се молим за Неговите хора – ще виждаме хора да се изцеляват, да бъдат избавени и освобождавани чрез силата на Бог. Така че нека днес променим света. Нека се молим за нашите братя и сестри в Африка. Исус е Господ над Африка.

 

Служител Мейбъл Бософ

„Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган