Слава на Господа и добре дошли на осемнадесетия ден от нашите 30 дни на молитва. Аз съм Стивън Бел и ще отворим Библите си на Римляни 8:36-37 „Защото, както е писано: „Убивани сме заради Тебе цял ден; смятани сме като овце за клане.“) Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.“ Знаем, че победителят е някой, който побеждава. Победителят има надмощие. Но Библията, Божието Слово, казва, че ние сме повече от победители. Така че искаме да се молим за вярващите, които днес са в опасност – очите на разбирането им да бъдат просветени, за да познаят, че са повече от победители и че те не само ще победят независимо от всичко, но че ще имат пълната победа и никога не могат да бъдат на място, където са управлявани от страх, безпокойство или тревога, но че могат да бъдат управлявани и да стоят здраво основани, изправени лице в лице с гонение и терористични атаки и че каквото и да се случва около тях – те ще останат смели, ще слушат и ще бъдат чувствителни към Святия Дух и няма да бъдат чувствителни към нещата, случващи се около тях – неща, които са били казани или направени. Те ще останат силни. Молим се и да познаят каква е надеждата на Неговото призвание. Надеждата, която имаме, е надеждатата на славата, че ще имаме вечен живот. Това е наше обещание. Краят на физическият живот е просто началото на вечния живот, който ни е обещан. Благодаря ви за молитвата и ви насърчавам да продължавате да се молите. Вярвайте, че получавате, и благодарете на Господ за отговора. Амин.

 

Служител Стивън Бел

„Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган