Здравейте, аз съм пастор МакКуин. Добре дошли на седмица трета, ден двадесет от нашите 30 дни на молитва. Днес ще ходатайстваме за вярващите, които са изгубили любими хора заради гонение и под гонение имам предвид настойчивият тормост и обвиненията срещу някого заради неговата религиозна вяра. Някои хора са предали живота си, за да се придвижи Божието царство напред; затова трябва да се молим за семействата на тези хора, които са или са били гонени. 2 Коринтяни 1:3-4 казва: „Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквото и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ Така че добрите новини са, че Бог е Утешителят и че Той ще утеши всеки, който отвори сърцето си за Него. Тоест, Той ще облекчи чувството на скръб и страдание. Той ще оживи и укрепи сърцето на тези, които се борят с последствията от гонението. В Йоан 14:16 учениците се притесняваха, че Исус ще ги остави, защото докато Исус беше на земята, Той служеше на хората, които страдаха или бяха немощни поради духовни или физически причини. Исус изцели техните немощи и ги избави от угнетяването. С други думи, Той ги утеши. Така че учениците Му искаха Той да остане и да продължи служението Си. Но Исус каза „Вижте, Аз трябва да вървя, но ще се моля на Отец и Той ще ви даде друг Утешител.“, което означава същият вид и със същата сила. „и Той ще бъде с вас завинаги“. В Йоан 16:17 виждаме Словото да казва, че Святият Дух е изпратен да утешава вярващия. Тоест, Той дава сила и способност. Той ни прави способност да минаваме през и да побеждаваме неща, които ни причиняват скръб и страдание. Един превод казва „Бог се присъединява към нас, когато минаваме през трудно време, и преди да си го разбрал, Той ни води при друг, който преминава през трудно време, за да бъдем насреща за този човек, точно както Бог винаги е бил насреща за нас.“ Така че нека се молим за братята и сестрите ни по света да държат сърцата си отворени за Святия Дух, Утешителят, Който ще облекчи скръбта им и ще укрепи сърцата им. Днес ние сме Божиите деца, които Той призовава да помогнат на другите. Как? Чрез нашите молитви. Нека да го направим. Бог да ви благослови.

 

Пастор Санфорд МакКуин

„Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган