Днес е ден двадесет и първи от нашата кампания на 30 дни на молитва. Надявам се да сте наистина благословени от това време. Сигурен съм, че Бог ви е говорил и също е отговорил на молитвите ви. Едно от наистина важните неща за нас, вярващите, е да се молим за по-голямо влияние на Божието царство на тази земя. Ние искаме Божието царство да се разширява – искаме колкото се може повече охора да стават част от Божието семейство чрез приемането на Исус Христос. Йоан 3:16 е стих, който много хора познават добре: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ Това е причината Исус да дойде. Това е най-важно за Бог и това е, че Той иска възможно най-много хора да повярват в Исус и да имат вечен живот. Той иска хората Му да бъдат колкото се може по-ефективни в поднасянето на посланието за Исус, така че много хора да вземат правилното решение. Деяния 8 е чудесен пасаж, който ни разкрива какво би се случило и за какво трябва да се молим. В стих 4 се казва: „А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието.“ Обстоятелствата, срещу които се изправяха, не бяха чудесни, но те откликнаха по правилния начин – те продължаваха да проповядват Словото, където и да отидат. И Бог иска да се осмелим да споделяме – постоянно да говорим на хората около нас за Исус. Той иска да се молим за смелост да говорим Божието Слово и затова те се молеха чудеса да се случват, докато те споделят Божието Слово. Ние трябва да се молим по този начин и да се стремим да го живеем. Деяния 9:31 е друг стих, който добре подчертава какво Бог иска за Царството Си и за какво ние трябва да се молим. Там е писано: „И така по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше.“ Тук виждаме Божията воля за църквите: те да се назидават (изграждат) и да се умножават (да растат). Бог иска хората Му да чуват Божието Слово и да растат, което, разбира се, значи, че те ще ходят в страх от Господ и ще получават Божията утеха редом с много други неща. И Той иска църквите да се умножават. Защо? Защото когато Неговите църкви се умножават, това значи, че хората чуват за Исус и те решават да вярват в Него и да станат част от Неговото семейство. Ние трябва да се молим за нашата църква. Трябва да се молим за нашите църкви. Ние трябва да се молим църквите по целия свят да се назидават и да се умножават.

 

Пастор Андре Бътлър

Пастор в „Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган