Слава на Бог! Днес е ден двадесет и втори от нашите 30 дни на молитва. Наближаваме края и вярвам, че Бог се движи. Вярвам, че има движение на Бог в резултат на нашите молитви през последните дни. Днес, на 22-рия ден, ще се молим за по-голямо изливане на помазанието – изливане на Святия Дух. Ще прочетем Яков 5:17-18. Там се говори за мъж на име Илия. Казва се, че той беше „човек със същото естество като нас; и се помоли усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си.“ Виждаме няколко неща в този пасаж от Словото. Първо, Илия беше като нас. Той имаше своите добри моменти, имаше и слаби моменти. Имаше победи, имаше и загуби. И всички сме чели историята, в която той имаше въпроси към Бог просто веднъж или пък единственият път, в който се стрестира; той минаваше през какво ли не – като нас. Но Бог използва несъвършени хора и Той употребява теб, употребява и мен. Но знаете ли, че Илия се взе в ръце и се помоли искрено. Когато се помоли искрено, имаше движение на Бог. И на всичко отгоре преди големият дъжд да дойде, Библията казва, че Илия застана с глава между коленете и се моли. Имаше едно облаче на небето, с големината на човешка длан. Със сигурност не изглеждаше, че нещо голямо ще се случи. Но при нещата с вярата не трябва да се задвижваш от това, което виждаш. Трябва да се задвижваш от това, което вярваш. Когато Илия видя просто това малко облаче, той каза „Иди и кажи на Ахав, че е по-добре да се приготви, защото идва потоп.“ И наистина, това се случи, защото той се помоли усърдно. Деяния 2 ни говори за последно време или че в послдни дни Божият Дух ще се излее на всяка плът. Младите ще пророкуват. Хора ще сънуват сънища и ще виждат видения и точно това се случва днес. Нашата молитва е да има движение на Божия Дух, изливане на Божия Дух на всяко място, където отидем, и върху всеки народ, до който се докоснем, дори и в нашите семейства. Но не само в дома ни, а по целия свят. И ние се молим за движение на Святия Дух, защото тези последни дни го изискват. Така че продължавай да се молиш за последното време, защото това носи промяна, в Името на Исус.

 

Епископ Кийт А. Бътлър

Главен пастор и епископ на „Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган