Здравейте и благодаря, че се присъединявате към нас в тези 30 дни на молитва. Фокусът тази седмица е молитва за голямо съживление и молитвата днес по-конкретно е за чудеса и знамения. Нека погледнем молитвата, която е записана в Деяния 4:29-31 и стих 33. Стихове 29 и 30 казват:„И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост, докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Син Исус.“ Сега следва отговорът на молитвата, стих 31: „И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово.“ И стих 33: „И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус; и голяма благодат почиваше над всички тях.“ В този пасаж има много неща, но ние ще фокусираме на чудесата и знаменията, защото именно чудесата и знаменията хващат вниманието на вярващи и на невярващи, както виждаме в Деяния 5:12. Помнете, че главите  стиховете не са поставени от Святия Дух, а от хората, за да ни помогнат да се ориентираме в Словото. Така че ще прочетем Деяния 5:12, където се казва: „И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между народа (и те всички бяха заедно в Соломоновия притвор;“ Малко по-надолу стихове 14 до 16 казват: „И още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се присъединяваха), така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, така че когато минава Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. Събираше се още и множество от градовете около Йерусалим, които носеха болни и измъчваните от нечисти духове; и всички се изцеляваха.“ Така че ако искаш да видиш нещата да се разтърсват, започни да се молиш за чудеса и знамения, когато се молиш за велико съживление. Не се изненадвай, ако Святият Дух употреби теб, за да донесе тези чудеса и знамения.

 

Пастор Реймънд МакКлинтък

„Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган