Здравейте! Добре дошли на ден двадесет и седми от нашите 30 дни на молитва. Днес ще се молим за голямо съживление сред децата по целия свят. Първо, какво е това голямо съживление? Това е осъзнаването, че Исус е реален и че Той има план за нашия живот и че Той иска да ни употреби по свръхестествен начин. Бог иска да употреби Своите деца, независимо дали те са млади или по-възрастни. И днес ще застанаме пред престола на благодатта да поискаме от Него да влезе в сърцата на нашите деца, така че те да се събудят от духовния сън и да живеят живота, на който Той ги е призовал. Сатана всъщност вече е бил успешен в духовното приспиване на нашите деца. Социалните мрежи, тревогата да бъдеш приет, желанието да вършиш неща, които не са в съгласие с Божието Слово…Но ние имаме възможността да се молим за тях и да променим пътя, на които са децата ни. Какъв по-голям пример имаме за деца, преживяващи голямо съживление, от нашия Господ Исус Христос? Запомнете, Той беше на тази земя като 100% човек и 100% Бог. Като дете Той знаеше важността на това да открие кой е Той според Писанието – да открие предназначението, което Бог имаше за Неговия живот; това е, което трябва да се случи в живота на нашите деца. В Лука 2:46- е писано: „И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и им задаваше въпроси. А всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му.“ И разбира се, родителите Му бяха „Защо ни го причини?“ А Исус се чудеше „Защо не мислите, че трябва да се занимавам с работата на Своя Отец?“ И това е, което искаме за нашите деца – те да бъдат заети с работата на своя Отец и да вършат неща за своя Бог. Така че присъединете се днес в молитва не просто за децата, които растат в благочестиви домове, но и за децата по целия свят – тези, които са обкръжени от грях в домовете си. Техните родители може да не живеят за Бог. Цялата им страна може да се е обърнала срещу Бог, но Бог може да проникне в сърцата им. Той може да ги употреби, точно както употреби Осия да върне цяла нация обратно при Бога. Той може да употреби всяко дете, което е отворено да има преживяване с Него. Така че нека се съединим и обединим вярата си според Божието Слово за голямо съживление сред децата ни. Не подценявайте Божията сила в едно дете. Амин. Бог да ви благослови.

 

Служител Кайла Търнър

„Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган