ЕПИСКОП КИЙТ А. БЪТЛЪР
Главен пастор и управляващ епископ, Слово на вяра, Саутфийлд, Мичиган

Моли се през остатъка от годината

Това е година на властта на вярващия. Господ ми показа, че ръката Му отново е към нас – ръката Му се е била отдръпнала поради всичкото нечестие и решения, взети срещу Бог, но Неговата ръка се завръща откъм нас. Има завръщане. Завръщане в благословенията на Господ предстои. Сега започва, но това ще продължава, докато ние продължаваме да се молим и да живеем за Него. Благодарим на Бог, че нещата се обръщат.