Здравейте, всички. Аз съм служител Дейвид Джон. Нека започнем посланието за деня, четейки Матей 9:36-38 „А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. Тогава рече на учениците Си: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.” Днес ще се молим за нашите членове на семейството и приятели, които не са спасени. Забележете, че Исус беше задвижен от състрадание, когато видя хората, които бяха уморени и разпръснати. Исус тук говори за тяхното духовно състоятние. Той каза, че някои бяха отрудени, а други – пръснати като овце. С други думи някои напълно се бяха предали, а други бяха духовно не на място. Сигурен съм, че това описание пасва на някои хора, които познавате и обичате. Точно както в този стих, Исус е задвижен от състрадание и днес, когато вижда нашите любими хора изгубени, говорейки за техните вярвания и взаимоотношение с Бог. Да вижда хората в това състояние съкрушава сърцето Му. Забележете обаче разрешението, което Исус дава на учениците Си в 38 стих. Той казва да се молят. Молитвата е толкова силна. Нашите молитви днес ще донесат промяна в живота на нашите неспасени членове на семейството. И конкретно забележете, че Исус каза да се молим Господ да изпрати работници на жетвата. Нужното е да се послужи с правилното Слово на правилното време чрез правилния човек, за да се спаси твоето семейство. Колосяни 4:3 казва „Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, тъй щото да говоря тайната, която е в Христа, за която съм и в окови.“ Нека се молим днес Бог да отвори врати нашите любими хора да приемат животопроменящото Евангелие на Исус Христос. Това е най-доброто нещо на света, което може да им се случи. Нека разширим Божието царство днес.

Служител Дейвид Джон
„Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган