Добре дошли на ден двадесет и пети от нашето предизвикателство на 30 дни молитва. Знам, че през последните 24 дни сте преживяли силата на Бог проявена в живота ви и в живота на семейството ви, защото се посветихме да се молим. Така че днес темата на молитвата ни е Словото да царува свободно. Искам да прочетем 2 Солунци 3:1 „Най-после, братя, молете се за нас, да напредва бързо Господнето слово и да се прославя, както и у вас“. Павел говори чрез вдъхновение от Святия Дух. Той ни насърчава да не се уморяваме, а да стоим посветени на своя молитвен живот. Вярвате или не, има хора в този свят, които никога не са чували кой е Исус и има конкретни места, които са затворени дори да чуят Евангелието. Въпреки това апостол Павел ни насърчава да се молим за определени хора. Той ни окуражава да се молим за тези, които са на предните редици в боя като мисионерите, които са въвлечени в петкратното служение, и основателите на църкви и техните семейства. Защо? Той казва да го правим поради две причини. Първо, за да може Словото на Господ да има свободен път. Изразът „свободен път“ на гръцки буквално означава Слово, което произхожда директно от Бог. Хората, които са на предните редици, разбират, че имат отговорност, защото имат специфично слово от Бог да отидат в области, където Евангелието никога не е било проповядвано и да проповядват Слово от Господ. Но също така те разбират, че имат отговорност да печелят души. Втората причина Павел да ни окуражава да се молим е за да се прослави Словото. С други думи „Искам молитва за тези, които никога не са чували Евангелието или до които то няма достъп, така че Словото да заеме първо място в техния живот.“ Искам да ви насърча, също както апостол Павел, че докато наближаваме края на тези 30 дни на молитва, нашата молитва трябва да бъде не Словото да се забавя, а да няма пречка за него, да няма забавяне и нека същата свобода, която сме изпитали, когато приехме Исус в сърцата си, да е свободата, която желаем за тези, които никога не са чували, че Исус е Господ.

 

Пастор Роналд Хопкинс III

Главен пастор във „Вяра за живот“, Бостън, Масачузетс