Почти успяхте. Днес е ден двадесет и девети от нашите 30 дни на молитва. Остават днес и утре и ще сте завършили това чудесно духовно пътуване. Надявам се да сте се наслаждавали и вярвам, че Бог вече ви е благословил и съм сигурен, че Той ви употребява да вършите велики неща. Искам да поговрим за нещо, което е наистина важно – вид молитва, за който може да не сте чували много, но трябва да имате в живота си, за да имате резултатите, които Бог и вие искате да имате. За да го направим, искам да започнем с Йоан 5:30. Исус казва: „Аз не мога да върша нищо от Себе Си; отсъждам, както чувам; и Моят съд е справедлив, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който ме е пратил.“ Забележете, че Исус казва, че Той не търси Своята воля – това, което Той иска – а това, което Отец иска. След това в Йоан 6:38 виждаме Исус да казва нещо много подобно: „Защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който ме е изпратил.“ Така че отново Исус ни казва, че е фокусиран да върши Божията воля за Неговия живот, а не просто това, което Той иска. Това ни пояснява и ни помага да имаме още по-добро вникване в молитвата, с която Исус се моли в Гетсиманската градина. Знаем, че Му предстоеше да Го разпънат. В Матей 26:39 Той казва: „Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.“ Забележете, че молитвата Му беше молитва на освещаване – молитва на посвещение. Той просто казва, че дори и в лицето на такива ужасяващи обстоятелства, „Ще върша това, което Ти искаш да върша, не това, което аз искам.“ Ясно е, че Той не искаше да бъде разпънат; рабирам го. Сигурен съм, че и вие не бихте го искали. Но Бог искаше Той да мине през това, за да можем всички ние да бъдем спасени. В някакъв момент от вашия живот ще трябва да се молите с тази молитва пред Бога. В някакъв момент трябва да Му кажеш „Знаеш ли какво? Не става въпрос какво аз искам. Аз се отказвам да преследвам това, което аз искам. Ще предан живота си на Теб и Ти прави каквото искаш с мен.“ Знам, че аз взех това решение преди много време и се радвам, че го направих. Аз просто казах на Бог „Животът ми е Твой. Ще отида там, където Ти искаш да отида. Ще направя това, което Ти искаш да направя. Ще се ожена за тази, за която Ти искаш да се оженя. Ще следвам Твоя план за моя живот.“ И аз бях благословен, защото заради това Бог бе способен да ме употреби да благославям хората и вярвам, че най-доброто предстои. Всеки християнин трябва да се моли с тази молитва. Всъщност това е решението, което взе, когато каза „Исус, сега Ти си Господ на моя живот. Животът ми е Твой.“ Но молитвата на посвещение е и просто да Му кажеш „Не моята воля, а Твоята воля, Боже.“ Може да откриеш, че си взел това решение преди много време, но сега си в различна ситуация в своята работа или в своя семеен живот. Така че от време на време може да се оказва, че се молиш с тази молитва отново „ОК, Господи. Чувствам се по този начин. Ето какво се случва. Изправен съм пред тази ситуация. Но отново – не моята воля, а Твоята воля.“ Гарантирам ви, че ако живеете живота си по този начин, без значение срещу какво се изправяте или през какво преминавате, Бог ще бъде с вас. Ще видите как Бог ви употребява и как ви благославя. Ще се радвате, че сте се молили с тази молитва и ще живеете по този начин.

 

Пастор Андре Бътлър

Пастор в „Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган