За теб

СРЕЩА С БОГ

Много хора знаят за Бог, но малцина са имали животопроменяща среща с Него. Да имаш лично взаимоотношение с истинния и жив Бог включва разбиране и приемане на пет основни принципа.
Може и да си разбрал тези пет принципа, когато си взел това решение, но за да се увериш, че няма никакво съмнение, или пък ако не си приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, нека да изясним. Целта е да бъдеш способен да отговориш на следващия въпрос с категорично “ДА”: ако ти умреш днес, знаеш ли къде ще прекараш вечността? Ако да, върху какво е базирано това “да”? Ако отговорът ти е “не” или дори и да не си сигурен… Това е за ТЕБ!

Принцип #1: Бог те обича и има чудесен план за живота ти!

В цялата Библия има много стихове, в които се говори за това колко много Бог ни обича. Най-великият пример за това беше когато Той изпрати Своя единствен Син на земята, за да умре за нашите грехове. Но дори и днес Той се грижи за теб и те търси, искайки да има взеимоотношение с теб.

Принцип # 2: Човекът е грешен и отделен от Бог. 

Обичайно за днешната култура е да се вярва, че би трябвало да има много пътища към Бог. Има толкова много религии, всяка е много добра, с приятни хора в нея. Също така има и много добри хора…. би било толкова естествено да предположим, че всеки от тези “добри” хора или религии имат ключ към Небето, защото те са извършили толкова прекрасни неща.
Истината е, че всеки един от нас се е провалял, всеки е грешал. А един грях е всичко, което би могло да ни отдели от Бог, защото Той е съвършен.
“Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.”
Римляни 3:22
“Заплата на греха е смърт.”
Римляни 6:23
Както можеш да си представиш, това създава голям проблем, защото чрез греха ние сме отделени от Бог. Следователно, не можем да стигнем до Бог сами, понеже там, където е Той, не може да има грях.
И сега, когато изглежда сякаш всичко е изгубено, идва принцип #3:

Принцип #3: Исус Христос е единственото разрешение от Бог за греха на човека.

Зная, че това звучи твърде просто. Но отново, ние не сме Бог. Бог беше Този, Който избра да осигури “жертва” за нашите грехове- Неговият единствен Син Исус.
“Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.”
Римляни 5:8 
Сега, това е най-добрата част. Неговата смърт беше тази, която плати за твоите и моите грехове. Всички тези грехове, които сме извършили, също както и тези, които ще извършим в бъдеще. Трябваше да има кръвна жертва и Исус своеволно даде Себе Си за теб и мен.
Най-прекрасното нещо, което трябва да знаеш, е, че три дни след като умря, Исус възкръсна от мъртвите. Това не е религиозна бръщолевица, това е исторически факт. И понеже Той възкръсна от мъртвите, сега седи от дясната страна на Бога, като ходатайства (носейки ни послания и говорейки на Бог в наша полза) за нас.
Христос умря за нашите грехове…
Той беше погребан…
Беше възкресен на третия ден…
Той се яви на Петър, след това и на дванайсетте ученици. След това се яви на повече от петстотин души.
Защото ви предадох преди всичко това, което и аз приех – че Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, повечето от които и досега са живи, а някои починаха (1 Коринтяни 15:3-6 VBG)

Принцип # 4: Исус е единственият път към Бог

За много хора най-трудната част е да повярват, че няма други “пътища” към Бог или “начини” за спасение. Докато теорията “много пътища към Бог” е популярна в ума на мнозина и дори и на някои модерни църкви, това е лъжа, чиято цел е да държи хората далеч от истината- Исус Христос.
“Исус му отговори: Аз съм Пътят, Истината и Животът. Никой не идва при Отец, освен чрез Мен.”
Йоан 14:6 
Ето защо е толкова важно да разбираш, че просто да бъдеш добър човек, да вярваш в Бог и да правиш всичко възможно, за да Му служиш, не означава, че си християнин. Невъзможно е да следваш Бог без да си приел Неговия Син Исус. Исус е Пътят- единственият Път към спасение за човечеството. Исус беше този, Който умря, за да плати наказанието за нашите грехове, и Исус е Този, Когото трябва да приемем и с Когото да влезем във взаимоотношение, ако ще се наричаме с Неговото Име…
Християни означава “последователи на Христос”.

Принцип #5: Трябва да приемеш Исус Христос като Господ и Спасител

“А на тези, които Го приеха, даде се правото да станат Божии деца, тоест на тези, които вярват в Неговото име.”
Йоан 1:12
“Чрез благодат сте спасени, чрез вяра. Не от самите вас, това е дар от Бога. Не поради вашите дела, за да не се похвали никой.”
Ефесяни 2:8-9
Всеки индивидуално трябва да приеме Исус като свой Господ и Спасител.
Написаното по-долу е много простичка молитва за спасение. Може да е много подобна на молитва, която вече си казал, но за някой от вас това може да е моментът, в който да вземеш своето решение. Ако вече си се молил с тази молитва и вече си християнин, тогава просто я прочети отново и се моли с онези, които може би се молят с нея за първи път. Но ако това е твоят момент за спасение, тогава просто коленичи там, където се намираш, и се моли с тази молитва към Господ. Той те чака! Моли се с тези думи, ако те истински представляват желанието на сърцето ти и решението да следваш Христос:
Скъпи Исусе, имам нужда от Теб в живота си. Аз признавам, че съм съгрешавал и точно сега идвам при Теб, изповядвайки греховете си и молейки за прошка. Благодаря Ти, че умря на кръста за моите грехове. Вярвам, че Ти си Божият Син и че възкръсна от мъртвите и Си жив днес. Аз отварям вратата на сърцето си и Те приемам като мой Господ и Спасител. Благодаря Ти, че прости греховете ми и че ми даваш вечен живот. Моля те, вземи контрол над живота ми от този момент завинаги и ме направи човека, който искаш да бъда. В името на Исус се моля. Амин