Здравейте, възлюбени.

Всеки от нас иска да има здраве, защита, благословение. Най-добрият начин да се случи това е като направим Господа „наше упование“, смело да прегърнем Неговите обещания и да се молим с тях, като ги изговаряме, защото те ще раздвижат невидимия свят, а после ще има резултат и във видимата област. Изповядано Божието слово не ще се върне празно, но ще благоуспее в това, за което е изпратено и ще извърши волята Му.
Притчи 2:1-13 е прекрасно слово за правилни приоритети. „Ако приемем думите на небесния ни Татко, приклоним ухото си към мъдростта, предадем сърцето си на разума, потърсим Го като скрито съкровище, тогава ще намерим познанието за Господа, мъдрост ще влезе в сърцето ни, знание ще услажда душата ни. Господ Се е обещал, че е щит за ходещите в незлобие! Разсъждение ще ни пази! Благоразумие ще ни закриля!“ Приетите с вяра Божии думи ще доведат до познаването на Небесния ни Татко, а заедно с това и до обновяването на нашите мисли, чувства, действия. Изповядването им ще укрепи вярата ни, ще имаме мир в ума и сърцето, здраве за тялото, сигурност и защита. Нека основем живота си на Библията и винаги да се държим за думите на вечен живот!

Споделяме част от Второзаконие 33:25-27. Тези стихове на защита Господ ни даде скоро и на двамата в един ден: „Желязо и мед са обущата ни и силата ни е според дните ни. Няма подобен на Есуруновия Бог, Който за помощ на нас се носи на небесата и на облаците във великолепието Си. Вечният Бог е наше прибежище и подпорка ни са вечните мишци. Ще гони неприятеля от пред нас и ще рече: Изтреби!“

Имаме най-добрата защита – Божията! Слава на святото Му име!

Служители Стоян и Лилия Стоянови