Научи се да се доверяваш!

Единствения, на когото можем да се доверим и знаем, че държи на думата си е Христос. В Него няма и сянка от промяна (Яков 1:17). Независимо срещу какъв проблем се изправя всеки от нас, той не е по-голям от Бог. Всички сме го чували и го знаем, обаче дали живеем по този начин? Словото на Бог е живо и деятелно (Евреи 4:12). В него Бог ни показва, че можем да Му се доверим заради самия Него.

Той е добрият пастир – Йоан 10:11;14
Той е пътят, истината и живота – Йоан 14:6
Той е безкраен, несравним, неизменчив – 1 Тимотей 1:17, 2 Царе 7:22, Малахия 3:6
Бог съществува навсякъде – Псалом 139:7-12
Той знае всичко – Матей 11:21
Притежава цялата сила и власт – Ефесяни 1 , Откровение 19:6
Бог държи на своите обещания – Римляни 4:21, Второзаконие 7:9, 2 Коринтяни 9:8, 1 Кориняни 1:9
Той е на твоя страна – Римляни 8:31, Изход 14:14, Софония 3:17
Бог е с теб, където и да идеш – Второзаконие 10:4, Исус Навиев 1:9
Той е канара и висока кула – Псалом 94:22, 2 Царе 22:3, Псалом 18:31
Той се грижи за теб – 1 Петър 5:7, Йоан 16:33, Псалом 4:8, Матей 11:28
Той те изцерява – Марк 5:34, 1 Петър 2:24, Исая 53:5, Матей 8:3
Той няма да те подведе – Псалом 118:8, Псалом 25:3


Бог направи на 100% всичко, което трябваше. Сега е наш ред да направим крачка, като просто Му се доверим. Предай с вяра своите нужди, защото Бог вече ги е снабдил.

„На Бог от сърце се довери
на кръста с Него те примири
За тебе всичко даде
на кръст смирено се предаде.
Сега от теб зависи да избереш
дали живота си да Му дадеш.“

Нона Михайлова