ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2020

ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ

ДАВАМЕ НА ХОРАТА ПОСЛАНИЕТО НА ВЯРА, КОЕТО МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ТЕХНИЯ ЖИВОТ ЗАВИНАГИ

Скъпи братя и сестри, приятели, партньори и съработници, Честита и Благословена 2021 година! 2020-та беше неспокойна, трудна и усилна година, пълна с предизвикателства, които всъщност ни дадоха много възможности да проверим нашата лична основа, доверие в Христос и в същото време да намерим нови начини и успешни подходи в споделяне на благата вест с хората около нас. С настоящия рапорт – бюлетин бихме желали да споделим с Вас някои от важните моменти в служението през изминалата 2020 година, настоящите нужди, както и Словото от Господа за 2021 година, което ще Ви даде пророческа светлина, смелост и сила за изпълнение на Неговите цели и намерения в бъдещето напред. Вашата подкрепа е от решително значение. С Вашата молитва и финансово дарение Вие ставате партньори и съучастници в делото на Благовестието. Заедно ще споделяме Небесната награда за вярността към призива на Всевишния, който заедно сме напълнили точно в това време сега, място и поколение.

Ако желаете може да отбележите конретна сфера, в която искате да ни подкрепите финансово, като към задължителното основание за превод (дарение), добавите:

– Дарение, благотворителност и милосърдие.
– Дарение, мисии, място/град, ако желаете да сте конкретни.
– Дарение, строеж нов молитвен дом.

– Дарение, видео служение.

Сърдечно благодарим за Вашата молитвена и финансова подкрепа! Благославяме Вашето семе на верен и щедър сеяч със свръхестествено умножена жетва във всяка различна област на Вашия живот и нужди в Името на Господ Исус Христос!

Банкова информация:
Титуляр: Християнски Център София
Банка: Първа Инвестиционна Банка
IBAN BGN: BG86FINV91501215311578
BIC: FINVBGS


БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ И МИЛОСЪРДИЕ: „ДАЙ НАДЕЖДА“

Поради извънредното положение през пролетта на 2020 много от хората, които живеят в по – бедните квартали се намериха в много лоша ситуация, борейки се да снабдят прехрана за семействата и децата си. От април до юни раздавахме семейни пакети с храна на нуждаещи се и на гладни хора, като успяхме да снабдим седем различни локации, кооперирайки си с църкви от нашата деноминация – Църкви на Вяра, в различни градове на България. Много животи бяха докоснати от любовта на Бог и от грижата на християните към тях. Раздавахме книги и благовестителски материали заедно със семейните пакети. Чрез църквите бяхме способни да послужим на място ниво на различните общности. Много хора бяха зарадвани и благословени.


Сега отново искаме да приготвим и да подарим семейни пакети храна през Януари, в началото на новата 2021 година за служители на първа линия и на директно пострадали от Ковид кризата. Жест на благодарност за тях и семействата им посвещението и неморния труд в защита и в помощ на здравето на хората в България, както и на съпричастност с пострадалите. Не можем да покрием всички нуждаещи се, но можем да бъдем благословение за хора близо до нас за да може Божията любов, добрина и грижа да докосне сърцата им и да направи път за спасение на душата им. Всеки лев посян в благотворителност и милосърдие докосва силно нечие сърце!


МИСИИ, СТАРТИРАНЕ НА НОВИ ЦЪРКВИ И РЪКОПОЛАГАНЕ ПАСТОРИ

През 2020 започнахме три нови местни църкви: в село Асеновци, до град Левски, в Сандански и още една в кв. Факултета, гр. София. Чрез действието на Святия Дух млади семейни хора се посвещават в служение на Божията нива.

Георги и Силвия Николови бяха ръкоположени за пастори на Църква „Реформация“ в град Сандански. Георги Николов е отраснал в семейството на Християнски Център София и от началото на своята съзнателна възраст се е посветил да служи на Господа и Неговите планове и намерения. Нашето очакване е Бог да употреби Георги и Силвия по мощен начин за благословения на хората в град Сандански и целия югозападен регион на България. Техните деца са: Анабел и Данаил.


ПОСТРОЯВАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА ЦЪРКВА БОЖИЯ ЛЮБОВ

Преди три години започнахме Църква „Божия Любов“ в квартал Факултета София. За пастор на църквата беше ръкоположен Янко Димитров, който заедно със своята съпруга Боби и семейство се посветиха на благовестие и ученичество. Църквата порасна и нуждата от нова, по голяма и собствена църковна стана много реална. С Божията благодат започнахме строителство на нов Молитвен Дом за църквата през лятото на 2020.

Успяхме да вдигнем сградата, да сложим покрив, дограма и да изолираме отвън фасадата. Нашите усилия сега са съсредоточени във вътрешното устройство на залата, подхода от улицата, двора, стълбището и други важни довършителни дейности.

През последните две години сме построили две нови сгради на църкви за които се грижим в настойничество. Новите молитвени домове във Филиповци и в Чирпан се изпълват с нови хора и са голямо благословение за своите места. Стоим във вяра за 18 000 лева за да можем да довършим църковния строеж на Църква Божия Любов до лятото на 2021


ВИДЕО И TV СЛУЖЕНИЕ

В края на миналата година Господ ни инструктира на наблегнем сериозно в развиване на Видео Служението. Ситуацията около Ковид-19 показа колко необходим инструмент в Благовестие, ученичество и в грижа за Божия народ е това служение. Инвестирахме в камери и компютър през миналата година. За да можем да издигнем видео служението в едно добро ниво през новата 2021 година. Има съпътстващи разходи за осветление, озвучаване и други помощни средства.

Вярваме за Божия промисъл в тази поска и ще се сме благодарни на вашата молитвена подкрепа и финансово дарение за това важно съвременно средство в достигане, спасение и обучение на скъпоценните човешки души.


СЛОВО ЗА 2021 ГОДИНА, ВИЖТЕ ТУК