Събития

Вечер на Рефорамацията

Ползата от историята “Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще отговаряш на малките деца […]

Медицинска Конференция ’14

  “Как личната вяра в Бог и Християнска етика, ценности и морал могат да помогнат на медицината, лекарите и техните пациенти в България. Да не допускаме вреда в обществото поради “популярното” мнение, че науката е в противоречие с вярата, а напротив да се ползваме от тази симбиоза… и как Евангелието може да променя и други професионални […]

Quinnen Williams Womens Jersey