30 Дни Молитва

30 Дни Молитва – Ден 30 #pray30  

  Аз съм Епископ Кийт Бътлър и това е ден тридесети. Ние сме към своя край и искам да ви кажа, че вие предизвиквате промяна. Знаете ли, по-рано този месец прочетохме заедно от 1 Йоан 5, където се пише, че когато се молим според Божията воля, знаем, че Той ни чува и че за каквото и да се молим, знаейки,…

30 Дни Молитва – Ден 29 #pray30  

  Почти успяхте. Днес е ден двадесет и девети от нашите 30 дни на молитва. Остават днес и утре и ще сте завършили това чудесно духовно пътуване. Надявам се да сте се наслаждавали и вярвам, че Бог вече ви е благословил и съм сигурен, че Той ви употребява да вършите велики неща. Искам да поговрим за нещо, което е наистина…

30 Дни Молитва – Ден 28 #pray30  

  Здравейте! Аз съм Франк Дейвис и днес ще се молим за голямо съживление сред младежите и младите хора по света. Нашите млади се изправят срещу купища проблеми, които могат да бъдат разрешени единствено от Бог. Има толкова много безбожни неща, до които те имат достъп чрез социалните мрежи, че много от тях са слепи за Сатана и неговите кроежи.…

30 Дни Молитва – Ден 27 #pray30

Здравейте! Добре дошли на ден двадесет и седми от нашите 30 дни на молитва. Днес ще се молим за голямо съживление сред децата по целия свят. Първо, какво е това голямо съживление? Това е осъзнаването, че Исус е реален и че Той има план за нашия живот и че Той иска да ни употреби по свръхестествен начин. Бог иска да…

30 Дни Молитва – Ден 26 #pray30

Здравейте, аз съм Ивън Блек. Пастор съм на църква „Вяра за живот“ в Раунд Рок, Тексас и днес искам да споделя с вас от Матей 28. В тази глава Исус вече е бил разпънат, погребан и възкресен. Учениците отиват на една планина в Галилея и там те срещат Исус. Ще прочетем стихове 18-20. Там се пише: „Тогава Исус се приближи…

30 Дни Молитва – Ден 25 #pray30

    Добре дошли на ден двадесет и пети от нашето предизвикателство на 30 дни молитва. Знам, че през последните 24 дни сте преживяли силата на Бог проявена в живота ви и в живота на семейството ви, защото се посветихме да се молим. Така че днес темата на молитвата ни е Словото да царува свободно. Искам да прочетем 2 Солунци…

30 Дни Молитва – Ден 24 #pray30  

  Здравейте и благодаря, че се присъединявате към нас в тези 30 дни на молитва. Фокусът тази седмица е молитва за голямо съживление и молитвата днес по-конкретно е за чудеса и знамения. Нека погледнем молитвата, която е записана в Деяния 4:29-31 и стих 33. Стихове 29 и 30 казват:„И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Своите слуги…

30 Дни Молитва – Ден 23 #pray30

    Здравейте, аз съм Матю Хойл и днес е ден двадесет и трети от нашите 30 дни на молитва. Днес ще се молим за смелост за християните по целия свят. В днешния свят християните са атакувани заради своята вяра не само в Западния свят, но по цялото земно кълбо. Светът се опитва да ни сплаши и откаже от това,…

30 Дни Молитва – Ден 22 #pray30  

  Слава на Бог! Днес е ден двадесет и втори от нашите 30 дни на молитва. Наближаваме края и вярвам, че Бог се движи. Вярвам, че има движение на Бог в резултат на нашите молитви през последните дни. Днес, на 22-рия ден, ще се молим за по-голямо изливане на помазанието – изливане на Святия Дух. Ще прочетем Яков 5:17-18. Там…

30 Дни Молитва – Ден 21 #pray30  

  Днес е ден двадесет и първи от нашата кампания на 30 дни на молитва. Надявам се да сте наистина благословени от това време. Сигурен съм, че Бог ви е говорил и също е отговорил на молитвите ви. Едно от наистина важните неща за нас, вярващите, е да се молим за по-голямо влияние на Божието царство на тази земя. Ние…