ICEJ

Помним Божията вярност

Докато размишляваме върху 2020 г., ние си спомняме предизвикателствата на тази година, но дори повече, ние помним великата Божия вярност. Също така помним вашето вярно партньорство с нас, което ни помогна да бъдем благословение и утеха за народа на Израел. Благодарим ви, че стоите с нас!. Бъдете благословение за народа на Израел, като посетите страницата icej.org/blessisrael

Защо християните празнуват Шатроразпъване? 2

Изпълняването на пророчеството тепрва предстои! Като християни сме призовани да бъдем пророческа общност. Исус ни научи да се молим: „Да дойде Царството Ти, Да бъде Волята Ти, както на Небето, така и на Земята“ (Матей 6:10). Ние трябва да се молим да бъдем пророчески народ с голяма вяра, за да можем да дадем доказателства за това, което Бог е декларирал…

Защо християните празнуват Шатроразпъване?

Библейското значение, стоящо зад този празник Празникът на скинията е един от седемте празници на Господа. Важно е да се разбере, че тези празници са от Господа. Бог каза: „това са Моите празници“ (Левит 23: 2б) и той заповяда на израилтяните чрез Мойсей да спазват тези празници през поколенията си. Когато празнуваме тези празници, ние си припомняме какво е правил…