Uncategorized

Епископ Кийт Бътлър в България

На 19 септември епискор Бътлър ще посети България за да даде началото на Библейско училище за служители „Пистис“ и да послужи с Божието слово в Християнски център София.Очаква ни една вечер на Словото и Святия Дух, на Славата и Силата на Господ Бог!Всички са добре дошли! Епископ Кийт Бътлър е основател на неденоминационната църква „Международен Християнски Център – Слово на…

По стъпките на апостол Павел

С Християнски Център СофияПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ 11 – 14 октомври 2012 Не пропускай възможността Деяния на Апостолите и Посланията на Павел в Новия Завет, да оживеят пред очите ти и да бъдеш част от това невероятно пътуване изпълнено със Словото на Бог и заредено с Неговото присъствие! Заедно с изобилието на уроци от историята: на живо по места, изумителна Библейска…

България 4Jesus

Заповядайте на 4Jesus България 16-19 август в Християнски център – София – време на възстановяване на взаимоотношенията ни с Бог, израстване в познаването Му, нов сезон за животите ни, пророческо откровение за бъдещето ни, обновяване на силите ни… Живот от слава в слава и от сила в сила! „Защото зная мислите, които мисля за вас – мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда“, казва Господ на силите! Ела за да…

Петдесятница

Поздравяваме ви  по случай Празника на Петдесятница и Шавуот! На Празника на Петдесятница, на 50-тия ден след Възкресението и 10 дни след Възнесението, Исус изпрати Обещания Параклетос – Помощник. Святият Дух е твоят най добър Помощник, Учител, Водач, Ходатай, Адвокат иТози, който е винаги до теб и на твоя страна!   В неделя, в Израел се празнува Шавуот, празникът на седмиците. Името се отнася до времето на фестивала, който се провежда точно 7 седмици след Пасха. Това…

Видение и Мисия

Нашата мечта е да достигнем София и всяко друго място, където Бог би ни изпратил, с добрата вест за Исус Христос. Ние вярваме, че това, от което се нуждае всеки един човек и всяка нация е да бъде в мир с Бога, да вярва в Неговото Слово и да живее в Силата на Духа Му! „Исус Христос е същия вчера,…

Основни вярвания

Ние признаваме Библията за израз на волята на Бог и приемаме следното изложение на основните истини и доктрини на християнството: Библията:е Слово, вдъхновено от Бог и е израз на Божията воля (2 Тим. 3:15-17; 1 Пет. 1:23-25; Евр. 4:12).  Бог:има само едно истинно Божество: Отец, Син и Святият Дух, които са равни помежду си и вечни (Мат. 28:19; 1 Йоан…

Първа Национална Конференция “Наука, медицина и духовност”

–- 21.04.2012 г. /събота – от 10 до 16 ч. –-

Основни теми:

Човекът- временен и вечен.

Първоначалния Божествен дизайн за здравето на човека.

Професионални и духовни предизвикателства пред съвременната наука на 21 век

Науката в Израел

Зрели стволови клетки и възможности за тяхното приложение в съвременната медицина.

Медицински и духовни аспекти на процеса на регенерация

Лектори: проф. Д. Свиленов,  доц. Л. Танчева, д-р Д. Розен, п-р Иван Хазърбасанов, д-р К. Свиленов.

Почетни гости: Проф Александър Чирков (Болница Токуда), д-р Алвин Хванг (вицепрезидент на МОХМ, Ю. Корея), д-р Йозеф Нох (Ю. Корея),  д-р Даниел Розен (МОХМ – Израел), медици от Корпуса на мира (САЩ) в България, участници от Балканите.

Конференция на Пророческото Слово, Свръхестественото Изцеление и Проявление на Чудотворната Сила на Господ Бог!

Не е чудно, да има чудеса в живота на новородения вярващ. Свръхестественото е естествената среда за всеки истински християнин.       … защото Христос възкръсна, и ние с Него! Пастор Иван

Петък, 20  19.00ч.  „На Израел с любов“ – специално Богослужение посветено на народа и земята на Израел с Пастор Даниел Розен от Йерусалим, Израел.