Християнски Център София е църква, която вярва в силата на Бог и единството на вярващите. Имаме една цел – достигане и екипиране на всички поколения. Да носим свободата до света и да покажем Пътят, Истината и Животът – Исус Христос. За нас това е привилегия и начин на живот! Ще се радваме да се присъединиш към нас и заедно да достигнем недостигнатите и да видим невъзможното възможно!

Искаш ли да посветиш себе си, готов ли си да станеш част от нашето голямо семейство на ХЦС? Ако отговора е “да”, има няколко стъпки, с които можеш да го направиш:

 1. Да се запишеш на кратък курс, който сме кръстили “НАШЕТО СЕМЕЙСТВО” (на този имейл – christiancentersofia@gmail.com или на телефон +359877171779)
 2. Да се посветиш да присъстваш на всички служби и събития в ХЦС;
 3. Да влезеш в някой от нашите екипи на служение;
 4. Да бъдеш част от домашна група.

Какво означава да си част от Семейството на ХЦС?

 • Като църква вярваме в посвещението. Когато кажем “да” на призива от Бог станем част от църквата, в която Той ни е поставил, е важно да останем верни и посветени на това решение и също да бъдем част от живота на църквата.
 • Посвещението е и членство. Да бъдеш част от ХЦС е и да си член на нашето семейство! Да имаш взаимоотношение с останалите от смейството. Да си член на ХЦС е разчлично от това да си просто посетител! Да си член означава да бъдеш посветен и готов да помогнеш за делото на Господа.
 • Когато сме част от смейството, църквата може да ни има доверие и да ни повери отговорност – да служим на Бог и Неговите хора!
 • Семейството служи! Семейството е служение. Като част от едно семейство ние се посвещаваме да служим и да работим в екип с останалите в църквата. Като член на ХЦС можеш да служиш в някое от служенията ни като: видеозаснемане и обработка, светление, разпоредителство, поздравители, книжарница и др.
 • Бъди част от нашите групи! Това е място, на което можеш да се запознаеш с много нови приятели и да изградиш едни здрави взаимоотношение. Целта на групата е да можем заедно всички да растем духовно и да видим Божията воля изпълнена на земята чрез нас!
 • Семейството ДАВА. Като част от семейството ние даваме във всяка една посока. Даваме време, финансни, любов, прошка, почит и цялата слава на Бог. Закона на сеене и жънене е нашето най-голямо оръжие в този объркан свят!

Нашите ценности!

 1. Поставяме Божието Слово на първо място!
 2. Живеем чрез вяра!
 3. Ходим чрез любов!
 4. Молим се!
 5. Водени сме чрез Святия Дух!
 6. Ние почитаме Бог!