Детско служение

Живеейки в свят изпълнен с агресия и насилие, децата ни ежедневно стават свидетели на нещо, което не бихме искали за техния живот. Отивайки на училище, те попадат под „открития огън” на грубиянското поведение и се чудим как да ги предпазим от всичко това. Как да ги научим да реагират по правилния начин, когато с тях е постъпено несправедливо? Как биха се справили, ако попаднат в ситуация, в която тяхната личност би мога да бъде засегната? Как да ги дисциплинираме по начин, който ще повлияе и на другите?

Християнски Център София е правилното място за вашите деца! Ние ги възпитаваме на християнски ценности и морал в среда на сигурност, любов, креативност и забавление.

Детското служение към ХЦ София е за деца на възраст от 5 до 12 години. В него се учат уроци от Библията по интересен и достъпен за децата начин, съобразен с възрастта им. Разглеждат се библейски истории, учат стихове и песни, играят сценки и игри с християнска насоченост, за да се научат от малки да ходят в победоносен живот, основан на канарата – Божието слово.

Благословено е и жизненоважно неуморно да сеем Божието слово в децата, защото те са бъдещето на страната ни. Екипът от съработници в служението за децата се състои от доказани професионалисти, работещи с много грижа и любов, и с голямо желание са се посветили на малките откриватели, чрез привлекателен подход да им помогнат да достигат до Божиите пътища и истини.

Имаме желанието да обучим и подготвим силно поколение, което да познава своя Бог, да следва гласа Му и да изпълни Божия призив за своето време.

Вярваме в обещанието на Притчи 22:6, а именно:

„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него , дори когато остарее.”
Притчи 22:6

Понеже Господ Исус каза: “Оставете дечицата да дойдат при Мен и не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.” /Лука 18:16/

Целта ни е да научим децата да открият Божията любов, да познават Божието Слово и да Го пазят дълбоко в сърцата си; да разбират силата на молитвата, хвалението, вярата, изговорените думи и свидетелството; да обичат Бог и ближния си, знаейки, че са ценен дар от Създателя.
Във времето, което прекарваме заедно, имаме хваление, молитва, свидетелства, библейски поучения, театър, моделиране и рисуване. Също така се и забавляваме заедно, като играем игри и празнуваме рождени дни. Изготвяме празнични програми за Рождество и Великден, в които децата с радост се включват.

Заслужава си да дойдете на църква, поне заради вашите деца! Нека те растат в здравословна среда, в която могат да развият напълно потенциала, който Бог е вложил в тях.

Детското служение се провежда всяка неделя от 11:00 ч. по време на голямото Богослужение, в сградата на ХЦ София, като винаги започваме с хваление към Бог – важна част от живота на всеки християнин. Защото Бог се удоволства в хвалението на Своите и най-малки светии.
Очакваме ви и Бог да ви благослови!