Добро бъдеще и надежда

fakulteta

Доказано е, че хората имат биологично заложена нужда от близка връзка един с друг, в чиято основа е любов и разбирателство. Живеем във време, в което липсва издигане на морал, ценности и най-вече вяра в Бог.
Сложили сме фокуса си върху това да помагаме на деца и младежи от Филиповци, квартал Факултета и деца, лишени от родителска грижа, като целта ни е да ги възпитаме на християнски ценности и морал, като им показваме безусловната си любов, бидейки светлината на света и пример за обществото.

От сърце желаем да ги видим как се развиват с правилното отношение към себе си и своя живот. Организираме им интересни пиеси и игри, в които включваме всички деца, за да се чувстват те обичани и оценени, също така им носим дрехи, но те най-много желаят да ги прегърнем, да покажат последната рисунка, която са нарисували и какви умения притежават.

Нашето искрено желание за тези деца не е просто да им помогнем еднократно, но да ги подкрепяме в дългосрочен план, изграждайки ги като личности с Христов характер, който да им послужи за успешен живот.

Празнуваме с тях различни празници ( Великден, Рождество Христово, Ден на детето , и други…) с музика, танци, здравословна домашно приготвена храна и  постановки от Библията.
Децата споделят, че са много благодарни, не само заради подаръците, но и поради това, че са преживяли Божията любов.

Прекрасно е да виждаш как децата откликват на любова, която имаме към тях и оценяват времето, което прекарваме заедно.

—-

Филиповци: Ние работим с дeца от квартал Филиповци, много близо до Люлин, където се намира сградата на нашата църква. В навечерието на Рождество 2013, успяхме да зарадваме децата и да създадем една прекрасна атмосфера по време на празника – време, в което всяко дете има нужда от любов и внимание. По време на събитието, което организирахме, те използваха Yamaha пиано, което дарихме и 300 деца дойдоха на събранието, като всички се нахраниха и забавляваха.

Факултета: Всяка Събота, 30-40 деца идват на нашите събрания Добро бъдеще & Надежда. Местата са ни ограничени в спортната зала, в която се събираме. Мястото, което преди наемахме събираше до 150 деца, но сега е затворено. Молим се за по-голямо и по-добро място. На предишното място успяхваме да съберем до 100. Децата имат желанието да идват всеки път, но докато не намерим по-голямо място, се въртим в Съботите. Определено имаме нужда от наше собствено място във Факултета.

Сиропиталището: Също така редовно работим и с дом за деца, лишени от родителска грижа през последните няколко години. Организирахме им парти на двадетест и двама от тийнейждърите. Организирахме и няколко тържествени събирания, на които подготвихме концерти, танци, библейски скечове и постановки за децата, обогатявайки тяхното знание за Бог. На края на всяко събитие, децата са нахранени с здравословна домашно приготвена храна. Преди да си тръгнат, ние им подаряваме лични Рождествени подаръци, споделяйки Божията изобилна любов.

Нашата главна цел за тези събития е да представим Исус, като отговора на техния живот; живота на тези прекрасни деца, от които по-голямата част са лишени от грижа и любов. Крайната ни цел е да им помогнем да видят себе си достойни и ценни! Когато имахме разговори с тях по време на събитията, виждаме как всички тези усилия са посяли неща с вечна стойност в тяхните животи, и плода ще произрасте в идните дни.

Децата винаги споделят, че са много благодарни не само за подаръците и храната, която получават всеки път, но и още повече за Божията любов, която изпитват всеки път, като резултат от всичко, което правим за тях. На края на всяко събрание, те не забравят да попитат за следващия път, в който ще бъдем заедно. Толкова е прекрасно да видим как тези деца ни обичат и се нуждаят от надеждата и приятелството, което им предлагаме.

По време на събранията ги поучаваме за Библията и се молим за всяко дете. Словото им е предоставено по разбираем начин, който ги стимулира да приложат Божиите принципи и да пожънат добрината и чудесата на Бог в тяхния живот!

Също така помагаме на тези, които са престанали да ходят на училище да се върнат отново, помагайки им да завършат тяхното образование и да постигнат мечтите си.

Освен нещата, които вършим в тяхната област, ние често ги водим в нашата Младежка Зона в Църковната ни сграда в Люлин, и поради тази причина имаме нужда и от транспортно средство. По този начин можем да им помогнем с тяхното обучение и домашни така, че техните таланти да са окуражени и развити. Също имаме в предвид и това да им предложим различни игри и спорт.

Благодаря на Бог за добрите хора от църквата, които са се посветили на това. Ние, като християни, се чувстваме отговорни да научим тези деца на християнски ценности и морал.

Има възможности, които са дори по-големи от нашата способност да посрещнем. Ние имаме хората за тази работа и с вашата финансова подкрепа, можем да извършим по-добре волята на нашия Господ Исус, както е описана в Лука 18:16

Но Исус ги повика и каза: Оставете децата да дойдат при Мен и не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.
Лука 18:16

Ако искате да помогнете с финансова подкрепа, може да използвате нашата банкова сметка    IBAN:BG86FINV91501215311578

Благодаря Ви за вашите молитви и финансова подкрепа, помагайки ни да занесем Добро бъдеще & Надежда до децата в България! Ние също така се молим Всемогъщия Бог да изпълни 2 Коринтяни 9:10 във вашия живот и служение!

А Този, който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще направи да изобилстват плодовете на вашата правда;
2 Коринтяни 9:10