Израел, Църквата и Спасението на Света

danielrozen

Пастир Даниел и съпругата му Веред-Шен Розен служат по целия свят, отразявайки Божията слава, изявена в любовта Му към Неговия народ. Те са инструменти в ръцете на Бога, чрез които хиляди хора намират спасение, изцеление, възстановяване, насърчение и изграждане. Това е едно постоянно разрастващо се служение от последното време, издигнато и помазано от Бога. П-р Даниел и Веред следват своето призвание с пълно покорство, посвещение, вярност, усърдие и постоянство. Мотото им е „Да спечелим изгубените на всяка цена!” Чрез тяхното служение Господ утешава сърцесъкрушените, привдига уморените, изгражда вярващите, поучава любознателните и насърчава служителите. Приготви се да бъдеш благословен!

Quinnen Williams Womens Jersey