Конкурс за есе по случай 76 години от спасяването на българските евреи

„Оформяме бъдещето, помнейки миналото”

 

Изисквания за есе:

  • Тема: „Оформяме бъдещето, помнейки миналото”
  • Формат на есето: Word документ; една страница размер А4; шрифт Times New Roman; размер на текста 11pt
  • Елементи на есе: Текстът трябва да съдържа увод, теза с аргументация и заключение.

Оценяване: Всеки изпратен текст ще бъде публикуван он-лайн на страница на ICEJ Bulgaria във фейсбук. Есето, събрало най-много харесвания ще бъде наградено с първа награда (предметна).

Конкурсът стартира на 17  февруари 2019 година. Участниците трябва да изпращат своите произведения до 28 февруари 2019 г. на адрес: icej.bulgaria@gmail.com

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на 10 март 2019г. на специално събрание в Християнски Център София и на фейсбук страницата на ICEJ Bulgaria.

 

Quinnen Williams Womens Jersey