Остава Божието Слово!

◦ В деня на Реформацията ви каним на представянето на книгата на пастор Иван Хазърбасанов – “Божието Слово и Божието Царство”!

◦ Остава Божието Слово и Божието Царство!
“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.”
Матей 24:35

◦ “В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в началотобеше у Бога. Всичко чрез Него стана; и без Него не стана нищо от това, което е станало.”
Йоан 1:1-3

Quinnen Williams Womens Jersey