Християнство & Медицина – съвместност & сътрудничество

medcine

Християнство § Медицина – съвместимост § сътрудничество”

Вяра и Наука – синхрон вместо противопоставяне и как изтъкнати лекари свидетелстват за силата на медицина и молитва, доклади за божествено излекувани пациенти, случаи, примери и др.

Quinnen Williams Womens Jersey