Скъпи приятели, в това последно време, ние с вас се нуждаем само от едно – близко, лично взаимоотношение със Святия Дух. Нека да стоим в Неговото присъствие и да слушаме. Словото казва в  Яков 4:8 “Приближавайте се до Бога и ще се приближава и Той до вас.”

В Лука 10:41 Господ в отговор ѝ рече: ” Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно и Мария избра добрия дял, който не ще се отнеме от нея.”

Ангажиментите и проблемите всеки ден претендират за вниманието и времето ни, стремят се да отместят очите ни от Исус и за съжаление твърде често успяват.

Той копнее и чака да се срещне с нас. Не мимоходом, а с вниманието, което заслужава Царят на вселената.
“Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Откровение на Йоан 3:20

С обич: Служители Георги и Радка Панайотови