Музикално служение

Прието е когато се влиза на аудиенция пред един цар, да се носят дарове. Бог е нашият Цар и за това, в Псалом 100, авторът ни дава насоки, за това какъв е етикетът при една аудиенция пред Царя на царете:

“Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление;Славословете Го и благославяйте името Му. ” Псалом 100:4

​Това е и целта на тима за хваление и поклонение към Християнски Център София -да помогне на събранието, на Божийте светии, да принесат даровете, които носят на Царя.

Екипността и работата в единство е изключителна важна за нас. Почитаме даровете и талантите,които всеки един притежава. Ние даваме възможност на всеки един да допринася за развитието и растежа на Църквата, чувствайки се оценен и приет. С всички видове инструменти и форми на музициране, с песни и танци изразяваме отношението на любов и благодарност в нашето сърце към Бога, защото радостта в Господа е нашата сила /Неемия 8:10/

Вярваме, че хвалението към Бог не е просто музикално изпълнение, но има сила да променя живота на всеки, който вярва и го практикува. Вярваме, че хвалението достига до престола на Господ и проправя пътя за изливане на Неговия Свят Дух в събранието и в ежедневието ни.