ICEJ България

МЕЖДУНАРОДНО ПРИСЪСТВИЕ

ICEJ ПО ЦЯЛОТО ЗЕМНО КЪЛБО

ICEJ е представен на международно ниво чрез своята клонова мрежа в около 86 държави по света. Тези клонове имат контакти с църковни водачи и движения в техните нации.

През цялата година Посолството изпраща лектори по целия свят, за да обясни важни въпроси, свързани с Израел и Близкия изток. Нашата основна цел е да увеличим християнската информираност и подкрепа за Израел чрез стимулиране на лидерите, църквите и организациите да станат ефективни и влиятелни в своите страни от името на еврейския народ. Провеждат се и приеми, които обединяват местни еврейски общности, израелски представители и християнски лидери с цел улесняване на помирението и разбирането.

ICEJ работи в сътрудничество с членовете на Кнесета – Израелския парламент по различни проекти в Израел и в чужбина, чрез Kusset Christian Alions Caucus. Тези проекти варират от програми за социално подпомагане в Израел до установяване на юдео-християнско разбирателство, взаимна подкрепа и обръщение към чуждестранни правителства в защита на Израел. Ръководството на посолството често лобира от името на Израел по целия свят, като се обръща към правителства, дипломати и лидери на общността. Връзката ни с израелските посолства и мисии в чужбина спомага за изграждането на светска обществена подкрепа за Израел и насърчава християнския туризъм и поклонение в Израел.

Чрез нашата мрежа от национални директори и представители по целия свят ние продължаваме да събираме подкрепа за народа на Израел чрез митинги за солидарност, учебни събития, конференции и застъпнически кампании.