Skip to content Skip to footer

Изповед за Финанси

Дните ми на живот от заплата до заплата приключиха.
Живея в преливаща мярка.
Моят Бог е Бог на изобилието.
Имам повече от достатъчно. Благословен съм безмерно.
Благословен съм да служа за благословение на другите.
Складовете ми са пълни и преливащи без мярка!
Живея в изобилие.
Господ ме издига все повече и повече.
Той ме употребява за издигане на други.
Чашата ми прелива.
Аз успявам във всичко, което правя и съм изобилно снабден.
Имам повече от достатъчно.
Имам повече от достатъчно, за да дам десятък и дарение,
да плащам сметките си и да имам в излишък. Имам повече от достатъчно, за да отговаря на нуждите на другите и да прославя Бог.
Аз вярвам в Словото на Бог
Аз давам от сърце.
Аз съм сеяч!
Аз благославям другите в името на Исус.
АМИН

Християнски Център София
en_USEnglish