Skip to content Skip to footer

Библейски Училища – Живот за Христос

Ако искаш да задълбочиш познанието си върху:

  • Словото на Бог
  • Ако искаш да опознаеш личността на Святия Дух по-добре
  • Да откриеш повече за силата на молитвата и да получаваш отговор, когато се молиш
  • ако искаш да служиш на Господ със смелост и не бягаш от предизвикателствата, които те изкарват извън комфорта ти, то тогава това училище е точно за теб!

Ние от екипа на Библейско училище “Живот за Христос”, вярваме че Бог има призив за живота на всеки един човек, но за да Му служим, се изисква от нас да се подготвим и обучим. Христос не се нуждае от зрители, от публика, която да Му се радва, от просто последователи, които да Го харесват и да Му ръкопляскат. Той се нуждае от верни ученици, на които да може да се довери и да повери служение. Хора, които са готови да живеят за Него!

Благословението на Бог никога не е просто за нас и не се предполага да достигне само до нас. Ние сме проводници на това благословение, за да може то да прелее до останалите. Когато сме на разположение за Божието дело, правим платформа за това Той да ни употребява и да говори, обича, изцерява, благославя, освобождава и спасява чрез нас.

Това е целта и мисията на библейското училище – да екипира вярващите за победоносен живот, независимо от обстоятелствата и да ги подготви за делото на служението – благовестие и служене на хората в този свят чрез силата и любовта на Бог. Подготви се, за да бъдеш способен да изпълниш призива от Господ върху живота ти. Не пропускай тази възможност! Приближи се до Него; изучавай активно Словото Му; бъди смел и радикален в своя живот за Христос; промени навиците си; разбери властта, която имаш като вярващ на тази земя и още много, като станеш част от това вълнуващо преживяване в училището, в което Учителят е Святия Дух.

Хората, които познават своя Бог, ще се докажат като силни, ще стоят
твърдо и ще извършат подвизи за него

Библията, Данаил 11:32, разширен превод

Божият вид вяра
Какво е вярата и как работи. От къде идва и как расте вярата. Ще придобиете разбиране за важни области
като любовта, надеждата и вярата, изповедта и силата на изговорените думи.

Молитва и Ходатайство
В този предмет ще се запознаем с едно от най-големите благословения, които Бог ни е дал – да общуваме с Него.

Властта на вярващия
Предмет, който ще ти даде божествено откровение за властта, която имаш в името на Исус и ще ти помогне да
оперираш в естественото и свръхестественото победоносно!

Естеството на човека
Водени от Духа живеем в пълнотата на призванието и потенциала от Бог за нас. Бог е триединен, Бог Отец, Бог Син и Боr Святия Дух и направени по Негов образ, ние имаме отражение на това единство в себе си.

Облагите от делото на кръста
Ако не знаеш какви са облагите, които имаш поради смъртта и възкресението на Исус, ти никога не би могъл да живееш пълноценно. Затова “Облагите от делото на кръста” е предмет, който ще промени живота ти!

Епохи и Диспенсации
Този предмет изучава различните отношения на Бог с човека, разкривайки се в човешката история.

Живот, воден от Духа
Всеки един от плодовете на Духа позволява на вярващия да се справи със ситуациите срещу които се
изправя в живота. Няма ситуация, изпитание или съблазън, които дете на Бог ще срещне и няма да може да
победи с Плода на Духа.

Помощни служения

Дарби на Служение
Студентите изучават висок кръг на теми, като: Целта на Дарбите и функциите на Петкратното Служение; както изисква Верността към Призива; Библейско Апостолство и др.

Завети
В този предмет учениците ще открият, че всичко, което притежаваме в Христос е заради заветно обещание. Студентите също ще добият по-ясна представа и разбиране на Божиите различни завети с хората.

Дарби на Духа
Духовните дарби са дарове, дадени чрез Божия Дух според 1 Коринтяни 12, за осъществяване на Божията цел за този свят и за наставление на Църквата, Тялото Христово.

Страданието – що е то?
В този предмет ще изясним объркването отностно страданието. Кое е богоугодно страдание и кое е ненужно страдание. Студентите ще придобият здраво разбиране за определението на страданието.

Живи писма – 1
Този предмет има за цел да даде на студента познание върху посланията от Новия Завет.

Живи писма – 2
Ще откриете, че този курс ще ви помогне да разберете посланията на Новия Завет по нов начин и ще увеличи вашата вяра и признателност към Бога.

Бизнес, лидерство и вяра
Как да имаш правилно отношение към своя Пастор
В този предмет учениците ще научат защо на Бог са му нужни пастор и служители. Бащинство и синовност.

en_USEnglish