Библейско училище “Живот за Христос”

Ако искаш да задълбочиш познанието си върху Словото на Бог; ако искаш да опознаеш личността на Святия Дух по-добре; да откриеш повече за силата на молитвата и да получаваш отговор, когато се молиш; ако искаш да служиш на Господ със смелост и не бягаш от предизвикателствата, които те изкарват извън комфорта ти, то тогава това училище е точно за теб!

Ние от екипа на Библейско училище “Живот за Христос”, вярваме че Бог има призив за живота на всеки един човек, но за да Му служим, се изисква от нас да се подготвим и обучим. Христос не се нуждае от зрители, от публика, която да Му се радва, от просто последователи, които да Го харесват и да Му ръкопляскат. Той се нуждае от верни ученици, на които да може да се довери и да повери служение. Хора, които са готови да живеят за Него!

Благословението на Бог никога не е просто за нас и не се предполага да достигне само до нас. Ние сме проводници на това благословение, за да може то да прелее до останалите. Когато сме на разположение за Божието дело, правим платформа за това Той да ни употребява и да говори, обича, изцерява, благославя, освобождава и спасява чрез нас.

Това е целта и мисията на библейското училище – да екипира вярващите за победоносен живот, независимо от обстоятелствата и да ги подготви за делото на служението – благовестие и служене на хората в този свят чрез силата и любовта на Бог. Подготви се, за да бъдеш способен да изпълниш призива от Господ върху живота ти. Не пропускай тази възможност! Приближи се до Него; изучавай активно Словото Му; бъди смел и радикален в своя живот за Христос; промени навиците си; разбери властта, която имаш като вярващ на тази земя и още много, като станеш част от това вълнуващо преживяване в училището, в което Учителят е Святия Дух.

Хората, които познават своя Бог, ще се докажат като силни, ще стоят
твърдо и ще извършат подвизи за него
Библията, Данаил 11:32, разширен превод

Какво ще уча?

НИВО 1

Какво ще уча?

НИВО 2

Запиши се и позволи на Бог да работи в живота ти!

Форма за записване