Скъпи приятели, вярваме, че сме призовани към велико взаимоотношение с Господ. Взаимоотношение, което е лично, директно и не минава през посредник. В книгата Исус Навин Господ говори на Исус, че е дошло време да влезе в служението, което Той е приготвил за него, насърчавайки го на много места в цялата книга, че ще бъде с него, както е бил и с Мойсей. Така и в нашия християнски живот има лидери и хора, които ни водят към израстване и са пример за нас. Обаче при всеки идва моментът да поеме лична отговорност за пътя си с Господ. Вярваме, че това е най-великото време в живота ни като християни и че Господ ни насърчава да стъпим в него сега! Нека бъдем “силни и смели” и дръзновено да влезем в този велик сезон от нашия живот, в който не само слушаме за великите Божии чудеса, но те са начин на живот за нас. Нека обърнем внимание на И.Н 1:8 – нека сме внимателни в Словото, нека размишляваме върху Него постоянно, нека се задълбочим в изследване и да размишляваме върху Него. Само от 1 до 9 стих Господ три пъти заповядва на Исус Навин “да бъде силен и смел” – нека и ние бъдем такива и да постъпваме “внимателно” според Словото, дори когато не го разбираме. Вие сте призованите да бъдете лидерите на това време!
Бъдете благословени!

Служители Теофил и Снежина Стоеви