Училище за служители “Пистис”

Училище за Служители Пистис в София, България е основано от Епископ Кийт Бътлър през 2012 година. Мисията на служението на Епископ Бътлър е “Поучаваме Словото, вършим делото, докосваме света!” Училище за Служители Пистис играе важна роля в достигането на света за Исус, като обучава в църковните доктрини на управление и подготвя работници на благовестието, предоставяйки и възможност за практически занимания. Екипът от преподаватели споделя знания и опит за важните функции в служението и делото на благовестието, като петкратното служение, административните функции, помощните служения, международните и местни мисии.

“Пистис” е двугодишна програма, която екипира и обучава хора за служение. Целта на училището е да подготви студентите както практически, така и духовно, за да реализират призива си и да изпълнят Великото поръчение, което нашият Господ Исус Христос ни даде – да проповядваме Благата вест. “Пистис” се стреми да помогне на местната църква и нейния пастор. Часовете са практични и се занимават с всичко, което се случва в църквата – от служене със Словото, издигане на Името на Исус чрез музика и поклонение, служене на децата и младежите, до изучаване на това, което Библията говори за Божията гледна точка върху брака, социални въпроси и много други.

СВИДЕТЕЛСТВА НА СТУДЕНТИТЕ:

“Това, което Бог направи в живота ми по време на процеса Пистис, е велико. Бог оформяше характера ми, за да мога да бъда наистина добре подготвен за делото на служението. Училище за Служители “Пистис” не просто дава знания, но ни показва и практичното приложение на Божието Слово и как то работи във всяка ситуация. Всеки един предмет ми помага както в личното ми изграждане, така и в израстването и подготовката на служението, което Бог има за мен. Предмет, който наистина ме насърчи е Църковна История. В него видях през какво е трябвало да минат църковните отци, за да имаме християнството дне такова, каквото го познаваме. Вярвам, че същата Божия сила и помазание, които можем да видим в Деяния на апостолите, в Ранната църква, са на разположение за нас днес и тук!”

Георги Николов


“С всеки изминал ден в Училище за Служители “Пистис” разбирам все повече колко съм скъпоценна в очите на Бога. Откакто съм в Пистис, животът ми се промени и съм благословена. Благодарна съм на Бог, че ме познава по име и съм Негова! Всеки предмет е уникален! Научавам неща, които са приложими както на момента,така и за бъдещето ми. Насърчавам Ви, ако се чудите дали сте призовани от Господа, запишете се в Училище за Служители “Пистис” – тук ще откриете призива си.”

Мария Вучкова

15391227_1043104929152054_3661094439342173360_n

 

Божието Слово има способността да промени теб, да промени България и да промени света.
В “Пистис” Словото на живия Бог е върховния авторитет. Чрез Словото Му ние опознаваме своя Господ, научаваме каква е волята Му за нашия живот и за Неговата църква, разбираме какъв е Неговия конкретен план за нашия живот и как да бъдем успешни в това, за което Той ни призовава. Словото на Бог произвежда в сърцата ни вяра, която е способна да премества планини. Чрез силата на Божието Слово църквата в България ще преживее най-славните си дни на мощно изливане на Святия Дух и проявяване на Божията добрина и сила. Словото на Бог разчупва окови и строшава стени. То има силата да обърне всяка ситуация и да направи път там, където няма път. Словото на Бог може да промени страната ни и тази земя.
“Защото както дъждът и снегът слизат от небето и не се връщат там, а поят земята и я правят да произрастява и да напъпва, и тя дава семе на сеяча и хляб на гладния, така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при мене празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.” (Исая 55:10-11)
#PistisBulgaria

Ако желаете да получите повече информация за процеса на промяна, който Бог извършва в Пистис, разгледайте Каталога на училището:


ЗА КОНТАКТИ:

email: info.bg@pistis.cc

тел: 0887 081677