Божието Слово и Божието Царство

Остава Божието Слово и Божието Царство!
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
Матей 24:35

Описание

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ КНИГАТА НА ПАСТОР ИВАН Г. ХАЗЪРБАСАНОВ “БОЖИЕТО СЛОВО И БОЖИЕТО ЦАРСТВО”
Остава Божието Слово и Божието Царство!
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
Матей 24:35

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана; и без Него не стана нищо от това, което е станало.
Йоан 1:1-3