Бог, Израел и Последното време

Тази книга ще ви помогне да имате правилното разбиране за Израел и Последното време. Чрез нея ще получите отговор на въпроси относно Израел, народа, земята, Йерусалим, Последното време, скорошното идване на Господ Исус Христос и ще можете да разберете каква е нашата роля и нашето място в това последно време и какво Бог очаква от всеки от нас.

Описание

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПЪРВАТА КНИГА НА ПАСТОР ИВАН Г. ХАЗЪРБАСАНОВ “БОГ, ИЗРАЕЛ И ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ”

Тази книга ще ви помогне да имате правилното разбиране за Израел и Последното време. Чрез нея ще получите отговор на въпроси относно Израел, народа, земята, Йерусалим, Последното време, скорошното идване на Господ Исус Христос и ще можете да разберете каква е нашата роля и нашето място в това последно време и какво Бог очаква от всеки от нас.