Времето е скъпоценно

Важността на времето е сърцевината на посланието в тази малка книжка. Темата е важна, защото времето наистина е скъпоценно – то е придобивка, ресурс, капитал, който ние трябва да използваме по най-добрия начин.

Описание

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПЪРВАТА КНИГА НА ПАСТОР ГАБРИЕЛА ХАЗЪРБАСАНОВА “ВРЕМЕТО Е СКЪПОЦЕННО” ПО СЛУЧАЙ НЕЙНИЯ ЮБИЛЕЙ.

Какво правиш със своето тире?
Как живееш живота си тук и сега?

Важността на времето е сърцевината на посланието в тази малка книжка. Темата е важна, защото времето наистина е скъпоценно – то е придобивка, ресурс, капитал, който ние трябва да използваме по най-добрия начин.