Семейно служение

ministry.family

Семейството е идея на Бога. Най-важните взаимоотношения на планетата са тези с нашите любими хора, членовете на нашия дом. На толкова много хора живота е бил съсипан, защото не са знаели, какво казва Библията или са отказали да живеят според това, което Бог казва за дома и семейството. Ние трябва да открием какво казва Божието слово, за да можем да преобръщаме лошите ситуации и в същото време да обогатяваме нашите добри семейни взаимоотношения,

„Твоят дом е твоята крепост”

С тези думи, Бог ни предизвика да изследваме Неговите планове за семейната институция и да служим на семействата в църквата за тяхното укрепяване, заздравяване, подобрение, усъвършенстване и напредък!

Теми, които разглеждаме във времето, в което сме заедно са посветени за успеха на Съвременното Християнско Семейство:

  • Здрави основи на хармоничния дом;
  • Силни приятелство в семейството;
  • Разбиране на отговорности на Богоугодното родителство;
  • Посвещение за вярност, романтика и удовлетворение в сексуалния живот.

Чрез Божието Слово, можете да откриете Божията воля за вашето семейство!