Пастор Иван – Време за Църква

Неделя, първия ден от седмицата е време за Църква – мястото на поклонение, където ще преживееш възкресенската сила на Бог.  Точно както хората от Лука 24:1-6: А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. … а мъжете им рекоха: Защо търсите живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна.

Quinnen Williams Womens Jersey