Благословена надежда

Исус се връща, за да вземе всички Свои светии на небето (1 Коринтяни 15:51,52; 1 Солунци 4:16,17; 2 Солунци 2:1).