Вечен съд

Тези, които не приемат изкупителната жертва на Исус Христос, ще страдат във вечна раздяла с Бога. Те ще горят в огненото езеро (Откровение 19:20, 20:10-15).