Властта на вярващия

Предмет, който ще ти даде божествено откровение за властта, която имаш в името на Исус и ще ти помогне да
оперираш в естественото и свръхестественото победоносно!