Водно Кръщение

Кръщението във вода означава, че вярващият е умрял с Христос и е възкръснал с Него, за да живее един нов живот (Матей 28:19; Деяния на апостолите 10:47,48; Римляни 6:4).