Господна Трапеза

Празнуването на Господната трапеза чрез ядене от хляба и пиене от чашата е възпоменание за Исус и причастие с Неговата плът и кръв (1 Коринтяни 11:24-30).