Дарби на Духа

Духовните дарби са дарове, дадени чрез Божия Дух според 1 Коринтяни 12, за осъществяване на Божията цел за този свят и за наставление на Църквата, Тялото Христово. Учениците ще научат, че тези дарби се практикуват с любов, за назидание на цялото тяло.